Author name: financial team

ตัวคูณเงินเฟ้อ

ตัวคูณเงินเฟ้อ ปัจจุบันสังคมไทยมุ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยคิดจากจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเกิน 20% การว่างแผนการเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณเป็นเรื่องที่ต้องมีการสร้างวินัยในการเก็บอย่างสม่ำเสมอ แต่ส่วนใหญ่จะคิดว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากสำหรับการออม และปัจจุบันนี้ยังต้องใช้เงินกับเรื่องอื่นๆ วรวรรณการเงินอยากพาทุกท่านที่เริ่มคิดถึงการออมระยะยาว และจะหาวิธีการเก็บเงินอย่างไรให้ตรงกับที่คาดการณ์ไว้โดยปรับมูลค่าเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้ว วันนี้อยากจะให้เราใช้เทคนิคง่ายๆในการคำนวณจากตารางข้างล่างนี้ (ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย) จากตารางถ้าเราเริ่มต้นจากอายุ 35 ปี และคาดว่าจะเกษียณอายุ 60 ปี จึงเหลือเวลาทำงานอีก 25 ปี เราจะใช้สูตรของเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.80 นั่นหมายถึง ถ้าเราต้องการมีเงินเก็บให้ได้ 10,000,000 บาท เงินจำนวนนี้จะมีมูลค่าโดยคูณอัตราเงินเฟ้อ 1.80 =18,000,000 บาท ถ้าเราเริ่มต้นจากอายุ 45 ปี และคาดว่าจะเกษียณอายุ 60 ปี จึงเหลือเวลาทำงานอีก 15 ปี เราจะใช้สูตรของเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.50 นั่นหมายถึง ถ้าเราต้องการมีเงินเก็บให้ได้ 10,000,000 บาท เงินจำนวนนี้จะมีมูลค่าโดยคูณอัตราเงินเฟ้อ 1.50 = 15,000,000 บาท จากตัวเลขนี้ทำให้เรามองเห็นว่าเรื่องเงินเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราจะอยู่ได้ดีหรือไม่ …

ตัวคูณเงินเฟ้อ Read More »

Too big to Fail…วิกฤตสภาพคล่องส่งผลอะไร

Too Big To Fail …วิกฤตสภาพคล่องส่งผลอะไร ช่วงสงกรานต์ได้มีโอกาสฟังการสัมภาษณ์ อาจารย์ทวีสุข ธรรมศักดิ์ จากรายการ The conversation ได้ข้อคิดการบริหารการเงินมากมาย สรุปเป็นประเด็นสำคัญๆดังนี้ 1. ราคา Bond หรือกลุ่มตราสารหนี้ ราคาจะลง แต่ดอกเบี้ยขึ้น ซึ่ง Bond คือตัวที่ค้ำหุ้น ถ้า Default จะเกิดปัญหาใหญ่ สัญญาณเตือนภัยในไทยคือ บริษัทใหญ่ที่ค้าขายกับรัฐกำลังขาดสภาพคล่อง และเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หนี้เสียมีมากขึ้น 2. ต้องอ่านเกมส์จาก Global Policy (นโยบายโลก) ดูเป็นข้อๆดูการตั้งรับของสมมิตฐานแต่ละข้อ (1) ถ้าดอกเบี้ยลด จะทำอย่างไร (2) ถ้าดอกเบี้ยไม่ลด จะทำอย่างไร (3) ถ้าขึ้นดอกเบี้ย จะทำอย่างไร (4) ถ้าดอกเบี้ยปรับขึ้น 2 หลัก จะทำอย่างไร 3. การก่อหนี้มาก แต่ GDP ไม่โต เท่าก้บโตไม่ทันดอกเบี้ย …

Too big to Fail…วิกฤตสภาพคล่องส่งผลอะไร Read More »

ซื้อประกันอุบัติเหตุเบิกอะไรได้บ้าง ทำไมบางอย่างไม่คุ้มครอง

ซื้อประกันอุบัติเหตุเบิกอะไรได้บ้าง? ทำไมบางอย่างไม่คุ้มครอง? หลายครั้งที่มีคนสอบถามว่าเล่นกีฬามา เจ็บหลัง ปวดเข่า ปวดแขน มีประกันอุบัติเหตุเบิกได้ไหมนะ วันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องรายละเอียดของการเบิกเคลมการซื้อประกันเฉพาะที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุบัติเหตุกันสักนิดนะคะ ก่อนอื่นรู้จักกับคำว่า’’อุบัติเหตุ‘‘ก่อน อุบัติเหตุ หมายถึง (1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (2) จากปัจจัยภายนอกร่างกาย (3) ทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหมาย ขอย้ำเรื่องสาเหตุการเกิดการบาดเจ็บต้องมาจาก‘‘ ปัจจัยภายนอกร่างกาย ’ การบาดเจ็บ หมายถึง (1) การบาดเจ็บทางร่างกาย (2) อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ (3) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ (4) และโดยอิสระจากเหตุอื่น ขอย้ำเรื่องการเกิดจากผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ดังนั้นหลายครั้งที่เราเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่เราไม่ได้มีปัจจัยภายนอกมาทำให้เราเกิดการเจ็บปวด เช่น เล่นกีฬายกน้ำหนักแล้วกล้ามเนื้อฉีกขาด ทำให้เจ็บปวด หรือการออกกำลังกายที่หักโหมทำให้เจ็บหลัง หรือบาดเจ็บกล้ามเนื้อ บางคนที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย โดนแมงกระพรุนไฟ เกิดแผลไหม้รุนแรง เรื่องนี้ก็เข้าข่ายว่าเป็นอุบัติเหตุเช่นกัน นอกจากนี้เราต้องทำความเข้าใจกับข้อยกเว้นที่ประกันประเภทอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง (ที่พบเห็นบ่อยๆ) (1) การกระทำของผู้เอาประกันภัยที่ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติด และกำหนดให้เมื่อตรวจเลือดมีเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะถือว่าอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา (2) การทำร้ายตัวเอง (3) การได้รับเชื้อโรค ยกเว้นการติดเชื้อที่เกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ …

ซื้อประกันอุบัติเหตุเบิกอะไรได้บ้าง ทำไมบางอย่างไม่คุ้มครอง Read More »

“เที่ยว หรู อยู่ดี” เทรนต์ของคนรุ่นใหม่

“เที่ยว หรู อยู่ดี” เทรนต์ของคนรุ่นใหม่ รูปแบบเศรษฐกิจที่กำลังเคลื่อนกำลังซื้อตามรูปแบบของคนโสด คำว่าคนโสดถูกนิยามมาจาก single household หรือ ผู้อาศัยอยู่คนเดียว คนโสดทั่วโลกปัจจุบันมีจำนวน 2 พันล้านคน (รายงานจาก UN) คิดเป็นสัดส่วน 27% ของประชากรโลก คาดการณ์ว่าปี 2057 จะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ในเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่มีคนโสดมากมากที่สุด และมีการหย่าร้างส่งถึงหนึ่งในสามของคู่สมรส ในประเทศไทย คนรุ่น Gen Y , Gen Z เริ่มต้องการชีวิตที่อิสระมากขึ้น ขนาดครอบครัวไทยยังก็กำลังลดลงเรื่อยๆ มีคนอยู่โสดคนเดียวเพิ่มขึ้น สิ่งที่น่าสนใจในคนโสดก็คือดีการใช้จ่ายสูง เนื่องจากไม่มีภาระรับผิดชอบต่อคนอื่น อย่าเป็นกลุ่มที่ถูกสปอยล์จากการชอบใช้เงิน (self inductance) การวางแผนการเงินของคนโสดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเป็นหลัก มีข้อคิดการวางแผนการเงินคนโสดอยู่ 5 ข้อที่น่าสนใจคือ 1. ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น กำหนดงบในการใช้จ่ายไม่เกิน 40-50% ของรายได้ แบ่งส่วนที่เหลือเก็บสะสม 2. จีดสรรเงินออมและลงทุน …

“เที่ยว หรู อยู่ดี” เทรนต์ของคนรุ่นใหม่ Read More »

4 หลุมพรางของการซื้อประกัน

4 หลุมพรางของการซื้อประกัน 4 หลุมพรางของการซื้อประกัน วรวรรณการเงินได้ออกให้คำปรึกษาลูกค้าในช่วงนี้ ตั้งข้อสังเกตุจากการให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารเงิน พบว่ามีหลายคนซื้อประกันด้วยเหตุผลหลากหลายแต่ไม่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง หลายคนไม่รู้ว่าประกันคือ “เครื่องมือทางการเงิน” ที่เป็นประโยชน์มากๆที่จะช่วยให้แผนการเงินเรามีความสมบูรณ์แบบ Financial Conclusion 4 ข้อหลักที่คนมักตกหลุมพราง (1) ซื้อประกันเพื่อลดภาษี “พี่มีประกันแล้ว ซื้อเต็มสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้ว” ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปซื้อแบบออมทรัพย์ และอยากจะซื้อแบบระยะเวลาสั้นๆ โดยมองไปในเรื่องการคืนผลประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียว ไม่ได้มองถึงเรื่องของความคุ้มครองที่จะได้เพิ่มโดยการวางแผนจริงจังจากนักวางแผนการเงินและการประกัน (2) ซื้อประกันแบบสั้นๆเพราะอยากเก็บเงิน เป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากจะเก็บออม แต่การเก็บออมแบบมีเป้าหมายของระยะเวลาจะใช้เงินเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กว่า หากเราจะวางแผนเก็บออมเพื่อการเกษียณเราสามารถเลือกแบบประกันที่มีระยะเวลาการส่งเงินที่เหมาะสมได้ อาจจะส่งแผนประกันแบบนานขึ้นแต่ได้ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตที่ดีกว่า อีกประเด็นคือการใส่สัญญาเพิ่มเติมเช่น ประกันสุขภาพ ประกันค่าชดเชยรายได้ ไปกับแบบประกันที่ระยะเวลาสั้นเกินไป ทำให้การคุ้มครองหมดลงก่อนเวลา (3) ซื้อประกันเพราะช่วยเพื่อน ช่วยญาติ ช่วยเจ้าหน้าที่ หลายคนซื้อประกันด้วยความเกรงใจ อยากช่วยคนที่รู้จักกัน แต่หากเราจะช่วยสนับสนุนเขาเหล่านี้ก็น่าจะต้องให้เขาได้แสดงความรู้ความสามารถในการวางแผนพาลูกค้าไปถึงเป้าหมายชีวิตด้วย เพราะจะทำให้ทั้งสองคน win win ทั้งคู่ (4) ซื้อประกันแบบไม่รู้เป้าหมายของตัวเอง หลายคนไม่รู้ว่าประกันคือเครื่องมือทางการเงินที่ช่วย ’’อุดรูรั่วทางการเงิน‘‘ ได้อย่างดี รูรั่วทางการเงินเกิดจาก การเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็น การเจ็บป่วย การทุพพลภาพ การทุพพลภาพ การเสียชีวิตของผู้หารายได้หลัก การสร้างแผนประกันที่ถูกต้องจะช่วยเราสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของครอบครัวและของบริษัทได้อย่างดี …

4 หลุมพรางของการซื้อประกัน Read More »

Scroll to Top