Resources

ธุรกิจกับการบริหารเงิน EP.1
ธุรกิจกับการบริหารเงิน EP.1
ธุรกิจกับการบริหารเงิน EP.2
ธุรกิจกับการบริหารเงิน EP.2
เตรียมเงินเกษียณด้วยการลงทุนและการลดหย่อนภาษี
เตรียมเงินเกษียณด้วยการลงทุนและการลดหย่อนภาษี
ประสบความสำเร็จด้วย Mindset
ประสบความสำเร็จด้วย Mindset
ทำไมต้องมีประกันสุขภาพ
ทำไมต้องมีประกันสุขภาพ
Asset Class คืออะไร
Asset class คืออะไร
สองมิติความพร้อมเพื่อการเกษียณ
สองมิติความพร้อมเพื่อการเกษียณสองมิติ ความพร้อมเรื่องการเกษียณ👱คนไทยไม่พร้อมสำหรับการเกษียณ👱‍♂️❌มีงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🏛ได้ออกดัชนี📊ชีวัดความพร้อมเพื่อการเกษียณ👱‍♀️รายบุคคลดัชนีชี้วัด (นับเป็นคะแนนจาก100) คือด้ชนีด้านการเงิน
Financial Advisor
Financial Advisorที่ปรึกษาทางการเงินและการประกัน
การออมคือการซ้อมก่อนเป็นหนี้
การออมคือการซ้อมก่อนเป็นหนี้
ประกันโรคร้ายแรงสามารถสนับสนุนการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร
ประกันโรคร้ายแรงสามารถสนับสนุนการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร ประกันโรคร้ายแรงสามารถสนับสนุนการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร
วางแผนการเงินรับมือการเปลี่ยนแปลงปี 2567
วางแผนการเงินรับมือการเปลี่ยนแปลงปี 2567วรวรรณการเงินอยากชวนให้เพื่อนๆได้ทำสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง และแน่นอนว่าถ้าได้ลงมือทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน
Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกันจาก Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน ยิ่งพูดกันและยิ่งส่งต่อให้กันและกันมากขึ้น ส่งผลให้คนบางคนไม่ไว้วางใจบริษัทประกันว่าจะจ่ายเงินค่าสินไหมได้จริงไหมวรวรรณการเงินได้ฟังหลายๆคลิปที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้แล้วพอจะจับประเด็นในหลายๆเรื่องได้ สรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้1.คลิปมักจะกล่าวถึงเบี้ยประกัน ซึ่งอาจจะพูดถึงตัวเลขถึง 6 หลัก เช่นจ่ายเบี้ยประกันมาเป็นแสนๆแต่เบิกไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วกรมธรรม์ที่ซึ่งผ่านบริษัทประกันชีวิตจะมีประกันหลัก ซึ่งก็จะเป็นประกันชีวิตที่จะมีเบี้ยประกันหลักอยู่ด้วย ซึ่งบางครั้งลูกค้าก็ซื้อเป็นแบบเงินออมและแนบสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ทำให้ประกันฉบับนี้มีเบี้ยรวมๆแล้วจะสูง แต่แท้จริงเบี้ยประกันสุขภาพอาจจะจ่ายอยู่แค่จำนวนหนึ่ง2.การที่บริษัทประกันปฏิเสธการเคลมเมื่อทำการใช้ Digital Claim (หรืออดีตเรียกว่า Fax Claim) ไม่ได้หมายถึงลูกค้าจะถูกปฏิเสธทั้งหมด แต่เป็นการปฏิเสธโดยให้ลูกค้ามีการยื่นเคลมแบบปกติเข้ามาผ่านทางบริษัท คือมีใบเสร็จและใบเคลมที่ชี้แจงรายละเอียดการรักษา Digital Claim เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้เร็วขึ้น แต่ในการเรียกร้องค่าสินไหมมากครั้งอาจจะมีบางจุดที่ทางบริษัทประกันจะขอตรวจสอบก่อนจ่ายค่าสินไหม3.การเคลมค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันให้หลักประกันสุขภาพแบบมาตรฐานที่ตามหลักเกณฑ์ของคำสั่งนายทะเบียน ๑๔/๒๕๖๔ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยสัญญาเพิ่มเติมจะมีการสรุปสาระสำคัญเป็นตารางผลประโยชน์ที่แบ่งเป็นแบบ 1.ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (หมวดที่ 1 - หมวดที่ 5) 2.ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (หมวดที่ 6 - หมวดที่ 13)กรณีที่เพิ่มสิทธิพิเศษให้เขียนแบบออกมาให้ทราบเงื่อนไขสำคัญคือ1.สัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี2.สัญญาเพิ่มเติมนี้จะต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจะสงวนสิทธิ์การไม่ต่ออายุด้วยสาเหตุ (1) ปรากฎหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อความจริงในใบคำขอเอาประกันภัยหรือคำขอต่ออายุ (2) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนรักษาการบาดเจ็บหรือป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ (3) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนโรงพยาบาลรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้จริง (4) กรณีที่บริษัทไม่คุ้มครองได้แก่ 4.1) ผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลประกันภัย 4.2) …

Viral ที่มีการพูดถึงการทำประกันสุขภาพแล้วถูกปฏิเสธการเคลมจากทางบริษัทประกัน Read More »

  • 1
  • 2
Scroll to Top