Work with us

ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุระหว่าง 22-45ปี

มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงินและการประกัน

แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นมืออาชีพ

สามารถพัฒนาเป็นที่ปรึกษาทีดีที่ทราบว่าความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ชอบทำงานที่เป็นอิสระ โดยสามารถควบคุมตารางการทำงานของตัวเองได้

ชอบทำงานแบบมีแผนงานและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีAge between 22-45 years

Aim to succeed in a career as a financial and insurance advisor.

Seek opportunities for continuous improvement and be professional.

Great advisors realize their clients' needs are ever-changing.

Prefer to work independently, being able to control your own work schedule.

Working with a plan and work well as a team.

Bring your career aspirations to life with Addwealth301 !


. Responsible for maximising the advisory of financial planning and service for our clients through a network of financial products to meet individual / corporate needs consequently meet our business objectives.

• Develop yourself to be a team leader and you will implement and administer sales and distribution plans and programmes on a geographical basis (FA) for the team members.


Build a career with us as we help our customers and the community live the life of confidence.


You must provide all requested information, including Personal Data, to be considered for this career opportunity. Failure to provide such information may influence the processing and outcome of your application. You are responsible for ensuring that the information you submit is accurate and up-to-date.


นําแรงบันดาลใจในอาชีพของคุณมาสู่ชีวิตที่ต้องการกับ Addwealth301 !


. รับผิดชอบในการให้คําปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินและบริการสําหรับลูกค้าผ่านเครือข่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าส่วนบุคคล / องค์กร และบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา


• พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นําทีม ดําเนินการและจัดการแผนการให้คำปรึกษาและการขายบนโปรแกรมการทำงานของFA สําหรับสมาชิกในทีม


สร้างอาชีพกับเราในขณะที่เราช่วยให้ลูกค้าและชุมชนของเราใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้


คุณต้องให้ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณาโอกาสทางอาชีพนี้ หากให้ข้อมูลไม่ครบอาจส่งผลต่อการประมวลผลและผลลัพธ์ของการสมัครของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณส่งนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

Mindset การทำงาน

Passion การทำงาน

ความสำเร็จสร้างได้ที่เอไอเอ Your Future is Now

Career Achievement Bonus 5 ปี 5 ล้าน

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Pre FA แล้ววันนี้ สื่งที่ท่านจะได้รับคือ การฝึกฝนที่จะเตรียมพร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามโปรแกรมของบริษัท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEQESonRdngjTV_zf1nQjSSUwdf5yamDitK7ES--YnFjWLg/viewform?usp=pp_url

หรือส่ง Resume "หัวข้อการสมัคร - สมัครฝึกงานตำแหน่ง Pre FA" เข้ามาที่ E-mail : addwealth301@gmail.com

Scroll to Top