Too Big To Fail …วิกฤตสภาพคล่องส่งผลอะไร

ช่วงสงกรานต์ได้มีโอกาสฟังการสัมภาษณ์ อาจารย์ทวีสุข ธรรมศักดิ์ จากรายการ The conversation ได้ข้อคิดการบริหารการเงินมากมาย สรุปเป็นประเด็นสำคัญๆดังนี้📌

1. ราคา Bond หรือกลุ่มตราสารหนี้ 🪙 ราคาจะลง📉 แต่ดอกเบี้ยขึ้น 📈ซึ่ง Bond คือตัวที่ค้ำหุ้น ถ้า Default จะเกิดปัญหาใหญ่ สัญญาณเตือนภัยในไทยคือ บริษัทใหญ่ที่ค้าขายกับรัฐกำลังขาดสภาพคล่อง และเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หนี้เสียมีมากขึ้น

2. ต้องอ่านเกมส์จาก Global Policy (นโยบายโลก)🌎 ดูเป็นข้อๆดูการตั้งรับของสมมิตฐานแต่ละข้อ (1) ถ้าดอกเบี้ยลด จะทำอย่างไร (2) ถ้าดอกเบี้ยไม่ลด จะทำอย่างไร (3) ถ้าขึ้นดอกเบี้ย จะทำอย่างไร (4) ถ้าดอกเบี้ยปรับขึ้น 2 หลัก จะทำอย่างไร🤓

3. การก่อหนี้มาก แต่ GDP ไม่โต เท่าก้บโตไม่ทันดอกเบี้ย สร้างหนี้ใหม่แต่ไม่สามารถลดหนี้เก่า แค่จ่ายดอกเบี้ยที่มากขึ้นก็ยากแล้ว

4. สภาพคล่องคือปัญหา ถ้าธนาคาร🏦ปล่อยให้ล้มลงจะแย่ไปหมด ซึ่งในจีน ยุโรป และอเมริกา ธนาคารขนาดกลางและเล็กส่อมีความเสี่ยงสูง ในไทยมีบริษัทบางแห่งที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่เชื่อมั่นของนักลงทุน คนจะเอาตัวเองออกไม่มีใครไปลงทุนใน Bond ทำให้ Roll Over ไม่ได้ และจะเกิดการถูกเทขาย 💸

5. ถ้าเทียบการก่อหนี้ ประชาชนที่ยังผ่อนหนี้💳ได้ก็เพราะยังอยู่ในบริษัทใหญ่🏢ที่ยังจ้างงานอยู่ แต่ถ้าบริษัทเหล่านี้หยุดจ่ายเงินเดือนหรือการลดเงินเดือนจะเป็นปัญหาที่ผูกพันกัน

6. หัวใจสำคัญของความขัดแย้งระดับโลก🌍

6.1 Geopolitics ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์✅

6.2 Economics ปัญหาเศรษฐกิจ✅

6.3 Technology การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม✅

7. Cryptocurrency คือการเตรียมทุนเพื่อทำสงคราม Crypto หลัก คือ Bitcoin สามารถเปลี่ยนเป็นสกุลอะไรก็ได้ เงินถูก Transfer จากการใช้ดอลลาร์มาสู่การ Transfer โดยใช้ Bitcoin เป็น Invisible Money คนจะหาที่พักเงินที่ไม่จำเป็นต้องเป็นดอลลาร์💵

8. ทองคำ 🪙 เป็นสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายลำบาก และเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้น แต่ตอนนี้ยังสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆจนถึงดอยสุดๆ

9. AI 🤖 มาแรงและจะครองโลก🌍 ให้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากมันให้มากสุด ภายใน 8 ปีจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

10. อย่าเอาตัวเองอยู่นิ่งๆแบบไม่เรียนรู้ ยกตัวอย่างแบบ Singapore วางตัวเองเป็น New city of London เก็บข้อมูลคนเข้าเมืองทั้งหมด ใครทำผิดจะถูกบันทึกไว้ครบถ้วน ถูกห้ามเข้าประเทศ และ Singapore กำลัง transformตัวเองเป็น Digital Asset📊 อย่างชัดเจน จะมีการเชื่อมกันหมด การเทรดหุ้นจะอยู่บน Token 🪙 และอยู่บน Digital Currency เราต้องเริ่มเรียนรู้📚การเปลี่ยนแปลง

11. ประเทศไทยเป็นประเทศ Entertainment 🎥ไม่ได้เป็นประเทศคิดค้นเทคโนโลยี เราจะใช้เทคโนโลยีกับเมืองท่องเที่ยวและความสุขอย่างไร ต้องหาวิธีการใช้เทคโนโลยีมาใช้กับกับเรื่องนี้ และเตรียมตัวให้พร้อม😁

โดยภาพรวมคือ📌

-การอย่าปิดกั้นเรียนรู้ การลงทุนทำอะไรขอให้รู้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น✅

-ก่อนการก่อหนี้ให้เรียนรู้วิถีดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น อาจทำให้เราซื้อของในราคาที่สูงมากจากอัตราดอกเบี้ยที่แพง✅

-การลงทุนให้กระจายสินทรัพย์และเรียนรู้การลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆอย่างจริงจัง จัดการตัวเองให้มีสินทรัสภาพคล่องไว้ด้วยเผื่อการเปลี่ยนแปลง✅

-การลงทุนในหุ้นกู้ต้องระวังการที่บริษัทอาจจะประสบปัญหาการจ่ายเงินคืน✅

-วัยทำงานให้มีความอดทนในการทำงาน คอยปรับตัวเองให้เป็นประโยชน์กับบริษัทเพราะแต่ละบริษัทอาจจะมีมาตรการการลดคนและเราจะยังคงอยู่ได้✅

-หากผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการต้องศึกษาธุรกิจและมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เราอยู่ในโลกของ AI หากหยุดเรียนรู้คือการอยู่ในธุรกิจที่ถอยหลังตลอดเวลา✅

แม้ว่าเราจะอายุ👩‍🦰เยอะขึ้น แต่อย่าลืมหมุนและเดินไปพร้อมๆ🚶‍♀️กับโลก🌏ใบนี้นะคะ🥰

Scroll to Top