"เที่ยว หรู อยู่ดี"

เทรนต์ของคนรุ่นใหม่

รูปแบบเศรษฐกิจที่กำลังเคลื่อนกำลังซื้อตามรูปแบบของคนโสด คำว่าคนโสดถูกนิยามมาจาก single household หรือ ผู้อาศัยอยู่คนเดียว

คนโสดทั่วโลกปัจจุบันมีจำนวน 2 พันล้านคน (รายงานจาก UN) คิดเป็นสัดส่วน 27% ของประชากรโลก คาดการณ์ว่าปี 2057 จะเพิ่มขึ้นเป็น 35%

ในเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่มีคนโสดมากมากที่สุด และมีการหย่าร้างส่งถึงหนึ่งในสามของคู่สมรส

ในประเทศไทย คนรุ่น Gen Y , Gen Z เริ่มต้องการชีวิตที่อิสระมากขึ้น ขนาดครอบครัวไทยยังก็กำลังลดลงเรื่อยๆ มีคนอยู่โสดคนเดียวเพิ่มขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจในคนโสดก็คือดีการใช้จ่ายสูง เนื่องจากไม่มีภาระรับผิดชอบต่อคนอื่น อย่าเป็นกลุ่มที่ถูกสปอยล์จากการชอบใช้เงิน (self inductance)


การวางแผนการเงินของคนโสดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเป็นหลัก มีข้อคิดการวางแผนการเงินคนโสดอยู่ 5 ข้อที่น่าสนใจคือ

1. ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น กำหนดงบในการใช้จ่ายไม่เกิน 40-50% ของรายได้ แบ่งส่วนที่เหลือเก็บสะสม

2. จีดสรรเงินออมและลงทุน 30% เงินฉุกเฉิน 10-20% และประกัน 10-15%

3. ศึกษาการลงทุนเพื่อการสร้างผลกำไรและการเกษียณ ศึกษาการลงทุนเพื่อการเกษียณและลดหย่อนภาษี

4. จัดการเรื่องการประกันที่มีประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็น เงินออมและเงินบำนาญผ่านประกันชีวิต และวางแผนประกันสุขภาพระยะยาว

5. เรียนรู้การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อการมีชีวิตที่ดียามเกษียณ


คนโสดมักจะมีเรื่องรอบตัวให้ใช้เงินได้เยอะและอาจจะไม่ต้องคิดเยอะเพราะไม่มีภาระรับผิดชอบคนอื่น แต่ท้ายสุดก็ต้องมารับผิดชอบตัวเองอย่างแน่นอน

Scroll to Top