เกษียณอีกครั้งเพื่อ ‘‘เกษียณสุข’’🥰

เกษียณอีกครั้งเพื่อ ‘‘เกษียณสุข’’

วันนี้ขอนำเรื่องราวการบริหารการเงิน👩‍🏫เพื่อการเกษียณ👨‍🦳มาพูดอีกครั้งก่อนตรุษจีน เพื่อให้เราเอาช่วงเวลานี้ทบทวนแผนการเงิน📋เราว่าได้เตรียมไว้ดีพอไหมและเพื่อ สอนลูกหลานของเราให้รู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มใช้เงินเป็นพื้นฐานการวางแผนเกษียณให้ดีอาศัยแนวทางวางแผนการเงินโดยใช้กฎ 7 ข้อ

1. กฎการบริหารงาน 50/30/20 = NEEDs / WANTs / SAVINGs

NEEDs 🏘 (1) คือ สิ่งสำคัญต่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า

50% (2) คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการหารายได้ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์

(3) คือ สิ่งที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของเรา เช่น บ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน

(4) คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการปกป้องรายได้ในอนาคต เช่น ประกันสุขภาพเพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อเราต้องเจ็บป่วย ประกันชีวิตเมื่อผู้หารายได้ต้องจากไป ประกันโรคร้ายแรงเพื่อชดเชยเงินได้ขณะยังมีชีวิตอยู่

WANTs🤓 คือสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกดีเพราะจะเป็นรายจ่ายที่อาจจะจ่าย

30% ก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได้ ส่วนนี้มักจะเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย และจะ

เบรคกันไม่ค่อยอยู่ บางคนถึงขนาดมีหนี้สินจากการซื้อของตาม

WANTs

SAVINGs💰 คือส่วนที่จำเป็นซึ่งหากเราไม่เคยออมเลยก็สามารถ

20% เริ่มต้นที่ 5-10% แต่ถ้าเริ่มอายุมากขึ้นก็ควรจัดสรรให้เพราะไม่ต่ำกว่า 20%

2. กฎการออมเงิน💸 : เก็บก่อนใช้ (รายได้-เงินออม=รายจ่าย) วางแผนมีบัญชีแยกสำหรับการโอนเงินไปออมไว้ในทุกๆเดือน

3. กฎการผ่อนหนี้สิน📆 : หนี้สินที่ไม่ก่อเกิดรายได้ไม่ควรเกิน 15% ของรายได้รวมและไม่ควรมีภาระหนี้เงินผ่อนเกิน 40-50% ของรายได้รวมของที่ผ่อนมีอะไรบ้าง???

ผ่อนมือถือ ผ่อนซื้อแอร์ ผ่อนค่าดูแลความงาม ผ่อนของแบรนด์เนม

4. กฎการบริหารความเสี่ยง : ควรมีเงินกองทุนฉุกเฉิน 6-12 เดือนของค่าใช้จ่ายโดยเก็บไว้ในบัญชีที่มีสภาพคล่องสูง และควรแบ่งเงินซื้อประกัน

# ประกันชีวิต ให้ได้ทุน 10 เท่าของรายได้ต่อปี

# ประกันสุขภาพเลือกแบบเหมาจ่าย ถ้าพอมีอยู่อยู่บ้างแล้วอาจจะเลือกแบบมีค่า deduct เพื่อลดเบี้ยลง

# ประกันโรคร้ายแรงให้ได้ทุน 5 เท่าของรายได้ต่อปีเพื่อความปลอดภัย😀ควรมีทุนประกันส่วนนี้สัก 3 ล้าน

5. กฎการบริหารภาษี โดยใช้เครื่องมือ🧾ลดหย่อนภาษีและการจัดการทางภาษีให้ถูกต้อง✅

6. กฎสำคัญของการเกษียณ👩‍🦳คือหากที่ทำงานมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ💰ให้ซื้อให้เต็มสิทธิ์ ของนายจ้างสมทบและดูอายุของเราว่า ถ้าอายุไม่เกิน 30 ปีก็ลงทุนแบบเสียงสูง📈ได้และค่อยค่อยลดสัดส่วนลง📉ตามกฎ 100-อายุ

7. กฎการลงทุน📊 ถ้ายังไม่ประสีประสาเรื่องนี้ก็ให้ลงทุนตามกองทุนรวมดัชนีทั่วโลก และซื้อประกันบำนาญเพื่อการการันตี🤗ผลตอบแทน

ทั้งหมดดูแล้วก็เป็นตัวเลข ที่ทำไม่ได้ยากแต่ก็น่าแปลกที่หลายคนยังทำแล้วไม่ถึงฝั่งเพราะตัว WANTs มันมีเข้ามาตลอดเวลา ขอให้ตรุษจีนปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับการเริ่มต้นนะคะ😄

CR.คัมภีร์เกษียณสุขหมายเลข 345

Scroll to Top