สองมิติความพร้อมเพื่อการเกษียณ


สองมิติ ความพร้อมเรื่องการเกษียณ👱

คนไทยไม่พร้อมสำหรับการเกษียณ👱‍♂️❌

มีงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย🏛ได้ออกดัชนี📊ชีวัดความพร้อมเพื่อการเกษียณ👱‍♀️รายบุคคล

ดัชนีชี้วัด (นับเป็นคะแนนจาก100) คือ

ด้ชนีด้านการเงิน💶 ได้ 38 จาก 100

ด้ชนีด้านสุขภาพ🏋️‍♀️ ได้ 58 จาก 100 (สาเหตุที่มากกว่าเกิดจากมีการรองรับจากภาครัฐ เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค)

ตัวถ่วงด้านการเงินคือความรู้ด้านการเงิน - ดอกเบี้ย เงินเฟ้อ การลงทุน

ทัศนคติการออม การก่อหนี้แบบไม่เข้าใจ การไม่เตรียมเงินสำหรับยามฉุกเฉิน

จากที่วรวรรณการเงินได้ไปประชุมที่สิงคโปร์ ได้รับข้อมูลใหม่ๆเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรองรับการใช้จ่ายหลังเกษียณถึงอายุ 120 ปี คนอายุ 70 ปี จะเปรียบเสมือนคนอายุ 55 ปี การเตรียมรายได้สำหรับการใช้จ่ายจึงต้องเตรียมให้มี 3 ด้าน คือ เงินพร้อมใช้💵 เงินสำหรับลงทุน📊 เงินที่เป็นแบบการันตี☑️

ความรู้📚ทางการวางแผนการเงิน💸จะช่วยเราให้เราอยู่รอดปลอดภัย 🧑‍🏫เพราะเราจะต้องไปสู่วัยชรา👨‍🦳อย่างแน่นอน😃


Scroll to Top