ตัวคูณเงินเฟ้อ

ปัจจุบันสังคมไทยมุ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยคิดจากจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเกิน 20%

การว่างแผนการเงินเก็บออมเพื่อการเกษียณเป็นเรื่องที่ต้องมีการสร้างวินัยในการเก็บอย่างสม่ำเสมอ แต่ส่วนใหญ่จะคิดว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากสำหรับการออม และปัจจุบันนี้ยังต้องใช้เงินกับเรื่องอื่นๆ วรวรรณการเงินอยากพาทุกท่านที่เริ่มคิดถึงการออมระยะยาว และจะหาวิธีการเก็บเงินอย่างไรให้ตรงกับที่คาดการณ์ไว้โดยปรับมูลค่าเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้ว

วันนี้อยากจะให้เราใช้เทคนิคง่ายๆในการคำนวณจากตารางข้างล่างนี้ (ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงินไทย)

จากตารางถ้าเราเริ่มต้นจากอายุ 35 ปี และคาดว่าจะเกษียณอายุ 60 ปี จึงเหลือเวลาทำงานอีก 25 ปี

เราจะใช้สูตรของเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.80 นั่นหมายถึง ถ้าเราต้องการมีเงินเก็บให้ได้ 10,000,000 บาท

เงินจำนวนนี้จะมีมูลค่าโดยคูณอัตราเงินเฟ้อ 1.80 =18,000,000 บาท

ถ้าเราเริ่มต้นจากอายุ 45 ปี และคาดว่าจะเกษียณอายุ 60 ปี จึงเหลือเวลาทำงานอีก 15 ปี

เราจะใช้สูตรของเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.50 นั่นหมายถึง

ถ้าเราต้องการมีเงินเก็บให้ได้ 10,000,000 บาท

เงินจำนวนนี้จะมีมูลค่าโดยคูณอัตราเงินเฟ้อ 1.50 = 15,000,000 บาท

จากตัวเลขนี้ทำให้เรามองเห็นว่าเรื่องเงินเฟ้อเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราจะอยู่ได้ดีหรือไม่ เพราะหากเราไม่เข้าใจความสำคัญของอัตราเงินเฟ้อก็จะทำให้การเก็บเงินของเรานั้นผิดไปจากเป้าหมายที่แท้จริง เห็นอย่างนี้แล้วคงต้องหันมารีบเก็บออมกันอย่างจริงจัง

Scroll to Top